Eymir Mehmet Halis Bozkurt Halk Kütüphanesi

Hizmetlerimiz

OKUYUCU HİZMETLERİ

Ödünç Verme Hizmeti : Kütüphanemize üye olan kullanıcılarımıza 15'er günlük periyotlar halinde ve 1 defa da en fazla 3 kaynak olmak üzere ödünç kitap verilir.

TEKNİK HİZMETLER

 Kütüphaneye gelen yayınların kataloglama ve sınıflama işlemlerinin tamamlanarak raflarda yerini almasını sağlayan birimdir. Süreli yayınlar ve diğer materyallerin ilgili düzene göre sınıflanması da bu birimde yapılmaktadır.

          Kütüphaneye gelen basılı kaynaklar demirbaş kaydı, sırt etiketi, kitap cebi, fiş ve kaplama işlemlerinden sonra okuyucu hizmetine sunulmaktadır.